Aktualności

Informacja w sprawie dystrybucji węgla na terenie Gminy Siennica

Urząd Gminy w Siennicy informuje, że przystąpił do realizacji zadania mającego na celu pomoc w pozyskaniu węgla na potrzeby gospodarstw  domowych w cenach gwarantowanych do 2000 zł, w związku z czym zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie formularza wstępnego zapotrzebowania na węgiel. Określenie ilości osób zamierzających zakupić węgiel za pośrednictwem gminy jest kluczowe dla sprawnego i szybkiego działania.

Możliwe jest złożenie formularza:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Siennicy
  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap.

Zgodnie z przyjętą ustawą możliwy będzie zakup 1,5 tony węgla na gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r. oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Formularze wstępne należy składać do 15 listopada 2022r. do godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy, że złożenie formularza wstępnego zapotrzebowania na węgiel nie jest wiążące dla składającego. Wiążące będzie złożenie wniosku właściwego, którego treść zostanie opracowana i opublikowana w najbliższym czasie.

Uprawnienie do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach przysługuje jedynie tym osobom, którym przysługuje dodatek do zakupu węgla oraz nie nabyli (ani wnioskodawca ani żaden z jego domowników) paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 t.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 25-757-20-20 w. 12

Wstecz