Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica - Strugi Krzywickie - Etap I dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap I” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica - Strugi Krzywickie - Etap II dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap II” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - Publiczny Transport Zbiorowy

Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego.

Doposażenie Klubu "Senior+" w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji.