Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica - Strugi Krzywickie - Etap I dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap I” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica - Strugi Krzywickie - Etap II dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 221108W Krzywica – Strugi Krzywickie – Etap II” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - Publiczny Transport Zbiorowy

Dofinansowanie z państwowego funduszu celowego.

Doposażenie Klubu "Senior+" w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji.

Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie

Zadanie pn. "Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie" dofinansowano ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024