Rada Miejska

Rada Miejska w Siennicy

Skład Rady Miejskiej w Siennicy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Ceregra

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Robert Broda

Anna Zgódka

Pozostali członkowie Rady Miejskiej

Paweł Biernat

Tadeusz Czajka

Wojciech Czyżkowski

Hanna Dąbrowska

Dariusz Gajowniczek

Arkadiusz Górka

Jacek Jarzębski

Grzegorz Krupa

Monika Michalik-Towani

Kinga Osica

Piotr Zawadka


Skład Komisji Rady Miejskiej w Siennicy

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Andrzej Pielasa

Pozostali członkowie

Paweł Biernat

Tadeusz Czajka

Wojciech Czyżkowski

Dariusz Gajowniczek

Komisja Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Przewodnicząca

Hanna Dąbrowska

Pozostali członkowie

Robert Broda

Arkadiusz Górka

Grzegorz Krupa

Piotr Zawadka

Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodnicząca

Monika Michalik-Towani

Pozostali członkowie

Piotr Ceregra

Jacek Jarzębski

Kinga Osica

Anna Zgódka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca

Kinga Osica

Pozostali członkowie

Tadeusz Czajka

Dariusz Gajowniczek