Pracownicy

Kierownictwo Urzędu

 

Stanisław Duszczyk

Wójt Gminy

📞 25 757 22 90

✉️ sekretariat@ugsiennica.pl

 

Mariusz Kozera

Zastępca Wójta

📞 25 747 43 32

✉️ z-cawojta@ugsiennica.pl

Ksenia Wąsowska

Sekretarz Gminy

📞 25 747 43 33

✉️ sekretarz@ugsiennica.pl

Renata Nowakowska

Skarbnik Gminy

📞 25 747 43 34

✉️ skarbnik@ugsiennica.pl


Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

Mariusz Kozera

Kierownik Referatu

📞 25 747 43 32

✉️ z-cawojta@ugsiennica.pl

 

Łukasz Sitek

Stanowisko ds. ochrony środowiska

📞 25 747 43 38

✉️ l.sitek@ugsiennica.pl

Agnieszka Dubińska

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej

📞 25 747 43 38

✉️ edg@ugsiennica.pl

Agnieszka Kulma

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

📞 25 747 43 39

✉️ planowanie@ugsiennica.pl

Martyna Czmoch

Stanowisko ds. nieruchomości i gospodarki odpadami

📞 25 747 43 39

✉️ m.czmoch@ugsiennica.pl

Grażyna Osica

Stanowisko ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych i rolnictwa

📞 25 747 43 36

✉️ rolnictwo@ugsiennica.pl

 


Referat Rozwoju i Inwestycji

 

Justyna Chrzanowska-Rogala

Kierownik Referatu

📞 25 757 21 51

✉️ j.chrzanowska@ugsiennica.pl

 

Piotr Strzelec

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

📞 25 757 22 87

✉️ p.strzelec@ugsiennica.pl

 

Mariusz Świątek

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

📞 25 757 22 87

✉️ m.swiatek@ugsiennica.pl


Referat Organizacyjny

 

Ksenia Wąsowska

Kierownik Referatu

📞 25 747 43 33

✉️ sekretarz@ugsiennica.pl

 

Renata Andruk

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

📞 25 747 43 40

✉️ r.andruk@ugsiennica.pl

Ewelina Kurowska

Stanowisko ds. oświaty

📞 25 747 43 40

✉️ oswiata@ugsiennica.pl

Ewa Chwesiuk

Stanowisko ds. Rady Gminy

📞 25 757 22 21

✉️ radagminy@ugsiennica.pl

Magdalena Szczurowska

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

📞 25 757 22 90

✉️ sekretariat@ugsiennica.pl

Małgorzata Kobza

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych

📞 25 757 22 86

✉️ m.kobza@ugsiennica.pl

 Magdalena Wiącek

Stanowisko ds. obsługi kancelarii

📞 25 757 20 20

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

 

Damian Dąbrowski

Informatyk

📞 25 747 43 35

✉️ d.dabrowski@ugsiennica.pl

 


Referat Budżetu i Finansów

 

Renata Nowakowska

Kierownik Referatu

📞 25 747 43 34

✉️ skarbnik@ugsiennica.pl

 

Bożena Rybacka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - dochody

📞 25 747 43 41

✉️ b.rybacka@ugsiennica.pl

Agnieszka Całka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki

📞 25 747 43 30

✉️ a.calka@ugsiennica.pl

Katarzyna Klimiuk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - obsługa jednostek organizacyjnych

📞 25 747 43 30

✉️ k.klimiuk@ugsiennica.pl

Patrycja Grzegorczyk

Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu

📞 25 747 43 43

✉️ p.grzegorczyk@ugsiennica.pl

Elżbieta Królak

Stanowisko ds. płac

📞 25 747 43 41

✉️ e.krolak@ugsiennica.pl

 Katarzyna Padzik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - obsługa jednostek organizacyjnych i rozliczanie dotacji

📞 25 747 43 30

✉️ k.padzik@ugsiennica.pl

Marta Słomczyńska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

📞 25 747 43 37

✉️ podatki@ugsiennica.pl

 

Elżbieta Kaszuba

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

📞 25 747 43 37

✉️ podatki@ugsiennica.pl

 

Anna Słodownik-Dolata

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki

📞 25 747 43 30

✉️ a.dolata@ugsiennica.pl

 


Urząd Stanu Cywilnego

 

Elwira Cabaj

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

📞 25 757 22 86

✉️ usc@ugsiennica.pl

 

Ewa Chwesiuk

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

📞 25 757 22 86

✉️ radagminy@ugsiennica.pl

 

Małgorzata Kobza

Stanowisko ds. ewidencji ludności

📞 25 757 22 86

✉️ m.kobza@ugsiennica.pl


Samodzielne stanowiska pracy

Wiesław Ładusiak

Stanowisko ds. obronnych

📞 25 747 43 35

✉️ oc@ugsiennica.pl

Adam Walczuk

Inspektor Ochrony Danych

✉️ iod@ugsiennica.pl

 

Agnieszka Uścińska

Radca Prawny

📞 25 747 43 42