Pracownicy

Kierownictwo Urzędu

 

Stanisław Duszczyk

Burmistrz

📞 25 757 22 90

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

-

Zastępca Burmistrza

📞 25 747 43 32

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Ksenia Wąsowska

Sekretarz Gminy

📞 25 747 43 33

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Renata Nowakowska

Skarbnik Gminy

📞 25 747 43 34

✉️ gmina@ugsiennica.pl


Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

-

Kierownik Referatu

📞 25 747 43 32

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Łukasz Sitek

Stanowisko ds. ochrony środowiska

📞 25 747 43 38

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Agnieszka Dubińska

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej

📞 25 747 43 38

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Agnieszka Piotrowska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

📞 25 747 43 39

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Martyna Czmoch

Stanowisko ds. nieruchomości i gospodarki odpadami

📞 25 747 43 39

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Grażyna Osica

Stanowisko ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych i rolnictwa

📞 25 747 43 36

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 


Referat Rozwoju i Inwestycji

 

Justyna Chrzanowska-Rogala

Kierownik Referatu

📞 25 757 21 51

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Piotr Strzelec

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

📞 25 757 22 87

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

-

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

📞 25 757 22 87

✉️ gmina@ugsiennica.pl


Referat Organizacyjny

 

Ksenia Wąsowska

Kierownik Referatu

📞 25 747 43 33

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Renata Andruk

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

📞 25 747 43 40

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Ewelina Kurowska

Stanowisko ds. oświaty

📞 25 747 43 40

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Magdalena Szczurowska

Stanowisko ds. Rady Gminy

📞 25 757 22 21

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Magdalena Szczurowska

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

📞 25 757 22 90

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Agnieszka Szczepańska

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych

📞 25 757 22 86

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 Daria Antosiewicz

Stanowisko ds. obsługi kancelarii

📞 25 757 20 20

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

 

Damian Dąbrowski

Informatyk

📞 25 747 43 35

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 


Referat Budżetu i Finansów

 

Renata Nowakowska

Kierownik Referatu

📞 25 747 43 34

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Bożena Rybacka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - dochody

📞 25 747 43 41

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Agnieszka Całka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki

📞 25 747 43 30

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Katarzyna Wawryniuk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - obsługa jednostek organizacyjnych

📞 25 747 43 30

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Patrycja Balzam

Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu

📞 25 747 43 43

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Maria Dąbrowska

Stanowisko ds. płac

📞 25 747 43 41

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 Katarzyna Padzik

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - obsługa jednostek organizacyjnych i rozliczanie dotacji

📞 25 747 43 30

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Marta Słomczyńska

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

📞 25 747 43 37

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Marta Piskorz

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

📞 25 747 43 37

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Anna Słodownik-Dolata

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatki

📞 25 747 43 30

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 


Urząd Stanu Cywilnego

 

Stanisław Duszczyk

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

📞 25 757 22 90

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Ewa Chwesiuk

Zastępca Kierownika

📞 25 757 22 86

✉️ gmina@ugsiennica.pl

 

Agnieszka Szczepańska

Stanowisko ds. ewidencji ludności

📞 25 757 22 86

✉️ gmina@ugsiennica.pl


Samodzielne stanowiska pracy

Wiesław Ładusiak

Stanowisko ds. obronnych

📞 25 747 43 35

✉️ gmina@ugsiennica.pl

Adam Walczuk

Inspektor Ochrony Danych

✉️ iod@ugsiennica.pl

 

Agnieszka Uścińska

Radca Prawny

📞 25 747 43 42

✉️ gmina@ugsiennica.pl