Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Gminy Siennica

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim o/Siennica

Gmina Siennica, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica

Rachunki bieżące

 • 08 9226 0005 0045 0212 2000 0290
  • podatki,
  • opłata skarbowa,
  • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  • opłata za udostępnienie danych osobowych,
  • opłata za dzierżawienie mienia komunalnego,
  • opłata z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego,
  • opłata za wodę i ścieki,
  • opłata za miejsca na cmentarzu,
  • opłata za zajęcie pasa drogowego,
 • 12 9226 0005 0045 0212 2000 0800
  • opłata za wywóz odpadów komunalnych,
 • 02 9226 0005 0045 0212 2000 0010
  • subwencje,
  • dotacje,
  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wpływy z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn przekazywane przez urzędy skarbowe,
  • wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innych gmin - 20%,
 • 23 9226 0005 0045 0212 2000 0020
  • depozyty,
  • wadia przetargowe.