Projekty

Poznaj Polskę

W dniu 31 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Siennica a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W dniu 11.07.2022 roku w Urzędzie Gminy w Siennicy zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Kamila Mokrzycka podpisała umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022

W dniu 3 czerwca w OSP w Jeruzalu odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. W wydarzeniu Gminę Siennica reprezentował Wójt Stanisław Duszczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy Renatą Nowakowską. Mamy przyjemność poinformować iż Władze Województwa Mazowieckiego przyznały
Gminie Siennica pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie w kwocie 55 407,00 zł. Wsparcie otrzymało sześć Sołectw.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022"

Zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022

Remont strażnicy wykonano w ramach Zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica – Etap III” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Siennica w ramach Projektu "Pod Biało-czerwoną"

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,


3.11.2022 r., Siennica