Projekty

Poznaj Polskę

W dniu 31 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Siennica a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W dniu 11.07.2022 roku w Urzędzie Gminy w Siennicy zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Kamila Mokrzycka podpisała umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.