Władze Gminy

Władze Gminy

Wójt Gminy

Stanisław Duszczyk

Zastępca Wójta

Mariusz Kozera

Sekretarz Gminy

Ksenia Wąsowska

Skarbnik Gminy

Renata Nowakowska

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Jurkowski