Władze Gminy

Władze Gminy

Burmistrz

Stanisław Duszczyk

Zastępca Burmistrza

-

Sekretarz

Ksenia Wąsowska

Skarbnik

Renata Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Ceregra