Aktualności

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Od dnia 28 listopada 2022 roku mieszkańcy Gminy Siennica mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Siennicy
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Wcześniejsze złożenie zapotrzebowania przez mieszkańców nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu węgla na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Wstecz