Aktualności

Działania prewencyjne - plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Siennica realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Akacjowa 2, 05-332 Siennica, tel. 25 757 22 22
  Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców sołectw: Siennica 1, Siennica 2, Siennica 3, Pogorzel, Nowa Pogorzel, Julianów, Wojciechówka, Krzywica, Strugi Krzywickie
 2. Apteka Farm E.S., ul. Mińska 27, 05-332 Siennica, tel. 25 757 21 16
  Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców sołectw: Zglechów, Nowy Zglechów, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Siodło, Swoboda, Gągolina, Świętochy
 3. Kaśmin DOM SENIORA sp. z o.o., Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica, tel. 25 799 21 23
  Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców sołectw: Drożdżówka, Dzielnik, Nowodzielnik, Żakówek, Żaków, Kąty, Kulki Ptaki, Starogród, Nowy Starogród
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennicy, ul. Latowicka 16, 05-332 Siennica, tel. 25 757 22 79
  Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców sołectw: Zalesie, Nowe Zalesie, Nowodwór, Bestwiny, Dąbrowa
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku, ul. Mazowiecka 37, Grzebowilk, 05-332 Siennica, 05-332 Siennica, tel. 25 756 51 51
  Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców sołectw: Grzebowilk, Borówek, Kośminy, Lasomin, Majdan, Chełst, Dłużew, Wólka Dłużewska

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy miasta do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Mazowieckiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Siennica.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej - www.ugsiennica.pl i w mediach społecznościowych.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Jak podaje administracja rządowa (stan na 3 października 2022 roku) podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

 • Ulotka informacyjna MSWiA cz. 1
  Ulotka informacyjna MSWiA cz. 1
 • Ulotka informacyjna MSWiA cz. 2
  Ulotka informacyjna MSWiA cz. 2

Wstecz