Aktualności

Ruszył nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

Wójt Gminy Siennica informuje, że producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 r. w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  • rolnicy posiadający bydło – ubiegający się po raz pierwszy w danym roku o zwrot podatku akcyzowego na dużą jednostkę bydła załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.
  • wypełnione oświadczenie ubiegającego się o pomoc publiczną związaną ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. stanowi sumę:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej.

Wstecz