Aktualności

Ruszyła kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego organizatorem jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Czeska, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2022 r.

W imieniu Organizatora, zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest: praca ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa.

Celem przewodnim konkursu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w obszarach wczesnej identyfikacji ofiar przestępstw (zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych), zapobiegania ich wtórnej wiktymizacji i rewiktymizacji oraz zwiększania motywacji do zgłaszania przestępstw.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie również nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN wstępnie planowanej w dniach 8-9 grudnia 2022 r.

Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Jednocześnie informuję, że na ocenę projektów w eliminacjach krajowych nie wpływają dołączone materiały promocyjne (np. ulotki, zdjęcia).

Projekty opisane w formularzu zgłoszeniowym w języku polskim należy składać do 7 września 2022 r. na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Porządku Publicznego
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
(ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego
Przedstawiciela w EUCPN: lukasz.olszewski@mswia.gov.pl.

Wyboru polskiego kandydata do nagrody ECPA dokona komisja powołana przez Departament Porządku Publicznego. Wyłoniony kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Informacja o konkursie ECPA wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiejnagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2.

Wstecz