Aktualności

Komunikat o uruchomieniu syren w dniu 1 sierpnia

1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego na prośbę Wojewody Mazowieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe znajdujące się na terenie Gminy Siennica. Emitowany na tę okoliczność sygnał będzie ciągły i trwać będzie 1 minutę.

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Wstecz