Projekty

Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W dniu 11.07.2022 roku w Urzędzie Gminy w Siennicy zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Kamila Mokrzycka podpisała umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. W wydarzeniu wzięli udział  włodarze gmin i miast: Latowicz, Cegłów, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Dobre, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Miasto Mińsk Mazowiecki oraz Pani Senator Maria Koc, Pani  Poseł Teresa Wargocka, Pani Poseł Anna Siarkowska, Kierownik delegatury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba i Dyrektor Wydziału zamiejscowego WFOŚiGW Agnieszka Kiliańczyk.

Naszą gminę reprezentowali Wójt Stanisław Duszczyk i Skarbnik Renata Nowakowska, a kwota dofinansowania to 35.000,00 zł.

Dzięki dotacji szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony  na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

 • Logotyp dofinansowanie WFOŚiGW

Fotorelacja z podpisania umów

 • IMG_7751
 • IMG_7755
 • IMG_7760
 • IMG_7761
 • IMG_7764
 • IMG_7766
 • IMG_7767
 • IMG_7769
 • IMG_7772
 • IMG_7774
 • IMG_7775
 • IMG_7778
 • IMG_7779
 • IMG_7782
 • IMG_7784

Wstecz