2024

Podpisanie umowy na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy

Miło nam poinformować, iż Burmistrz Stanisław Duszczyk podpisał umowę na realizację zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siennicy”.

Umowa obejmuje II etap przebudowy SUW w Siennicy. W tym etapie przeprowadzony zostanie remont budynku technologicznego, nastąpi wymiana urządzeń technologicznych, wykonane zostaną roboty instalacyjne wewnątrz budynku (wodno-kanalizacyjne i elektryczne), wykonana zostanie zewnętrzna instalacja technologiczna i sterownicza oraz instalacja fotowoltaiczna.

Wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM Sp. z o. o. z Olecka.

Całkowity koszt prac budowlanych objętych umową to 3 387 000,00 zł.

Inwestycja została  dofinansowana w kwocie  2 869 485,00 zł ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja objęta umową jest ostatnim etapem przebudowy Stacji Uzdatnia Wody w Siennicy. Jej realizacja pozwoli na rozwiązanie problemów w dostępie do wody w okresach letnich na długie lata.

Fotorelacja z podpisania umowy

  • Podpisanie umowy

Wstecz