2024

Bieżące utrzymanie dróg

Szanowni Państwo,

Obfite i ciągłe codzienne opady deszczu przyczyniły się do dużej degradacji stanu technicznego dróg gruntowych. Duża wilgotność nawierzchni i liczne zastoiska stojącej wody na drogach gruntowych uniemożliwiają przeprowadzenie mechanicznego równania dróg.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Wyrównanie nawierzchni dróg, na których znajdują się kałuże i błoto, przyczyni się tylko do zwiększenia problemu. Wzruszenie takiej nawierzchni oraz przemieszanie jej z zalegającymi wodami opadowymi spowoduje utworzenie kolejnej warstwy błota.

Wysypanie kruszywa na drogi z zalegającymi warstwami  błota chwilowo poprawi przejezdność, ale jest to działanie tymczasowe i nieekonomiczne, gdyż tłuczeń bardzo szybko pod naciskiem pojazdów wniknie w strukturę gruntu i po krótkim okresie problem powróci.

Cały czas monitorujemy stan dróg i jak tylko warunki atmosferyczne się poprawią i ustabilizują, a wilgotność nawierzchni będzie optymalna rozpoczniemy równanie gruntowych dróg gminnych. W miejscach gdzie jest to możliwe zaczniemy od jutra.

Prosimy o zgłaszanie dróg wymagających równania do pracownika Urzędu Miasta i Gminy Siennica pod numerem telefonu 25 757 22 87 lub mailem s.mucko@ugsiennica.pl

  • 1708954951925

Wstecz