2024

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Województwo Mazowieckie

 • Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185
 • Od 1 stycznia 2023 w nowo budowanych budynkach, które mają dostęp do sieci ciepłowniczej obowiązuje zakaz eksploatacji, urządzeń grzewczych na paliwo stałe

Działania dla przekroczenia poziomów pyłu zawieszonego PM10

 • W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zamiana zakazów na zalecenia („unikanie” i „ograniczenie” to nie „zakaz”)
  • Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła.
  • Ograniczenie korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
  • Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami gazowymi.
  • Ograniczenie nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/ gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
 • W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 2
  • Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła.
  • Zakaz korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
  • Zakaz nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami gazowymi.
  • Zakaz nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.
 • W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 3
  • Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła.
  • Zakaz korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
  • Zakaz nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami gazowymi.
  • Zakaz nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.

Działania dla przekroczenia poziomów pyłu zawieszonego PM2,5

 • W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zamiana zakazów na zalecenia („unikanie” i „ograniczenie”
  to nie „zakaz”)
  • Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła.
  • Ograniczenie korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
  • Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami gazowymi.
  • Ograniczenie nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/ gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.

Działania dla przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10

 • W przypadku wystąpienia alertu na poziomie 1 zamiana zakazów na zalecenia („unikanie” i „ograniczenie” to nie „zakaz”)
  • Unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła.
  • Ograniczenie korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
  • Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku awarii źródła energii odnawialnej, źródła elektrycznego, źródła opalanego paliwami ciekłymi lub źródła opalanego paliwami gazowymi.
  • Ograniczenie nie obowiązuje, gdy źródło spalania paliw stałych jest jedynym źródłem ciepła lub gdy do lokalu/ gospodarstwa domowego nie jest dostarczana energia na skutek awarii.

Źródła

 • UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 • Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • Uchwała nr 204/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Wstecz