2024

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka

Firma BBF Sp. Z o.o. na podstawie umowy z PKP PLK S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.

Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Siennica odbędzie się 21.02.2024 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Siennica, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązania rekomendowanego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Więcej informacji dotyczących spotkania dostępne w poniższym odnośniku:
https://www.konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.
Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.

Wstecz