2023

Rozpoczęcie budowy chodnika w Siennicy na wysokości marketów Biedronka i Dino

Po długotrwałych staraniach i wielokrotnych wizytach Pana Wójta Stanisława Duszczyka w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie dojdzie do realizacji, sporządzonego na zlecenie Gminy Siennica, projektu budowy chodnika przy ul. Mińskiej do ul. Leśnej w Siennicy (na wysokości marketów Biedronka i Dino).

Dnia 19 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyło się protokolarne wprowadzenie na budowę. Wykonawcą  zadania jest firma KOSTEX Rafał Czerepiński z siedzibą w Rudzienku. Umowna wartość robót wynosi 192 782,21 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji 7 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od 10 maja 2023 r.

Tego samego dnia w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyło się również protokolarne wprowadzenie na budowę wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 802. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać od Mikanowa do chodnika w Nowej Pogorzeli. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego. Umowna wartość robót wynosi 10 336 099,34 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji wynosi 7 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od dnia 28 kwietnia 2023 r.

Fotorelacja ze spotkania

  • 1684911137776
  • 1684911137786
  • 1684911137795

Wstecz