2023

Konkurs kulinarny Bitwa regionów 2023

Trwa nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

  • Etap I konkursu (powiatowy) - wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.
  • Etap II  konkursu - Półfinał (wojewódzki) - KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.
  • Etap III  konkursu - Finał (ogólnopolski) - 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.

Organizatorem głównym konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wstecz