2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Od  dnia 16 lutego 2023 roku rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a następnie od dnia 20 lutego 2023 roku rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

W związku z powyższym Wójt Gminy Siennica podaje do publicznej wiadomości:

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, które określa Uchwała Nr XXIV.0007.181.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
  treść do pobrania: http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/urg.xxiv.181.2017.pdf

  oraz

  Uchwała Nr XXIV.0007.180.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Siennica
  treść do pobrania: http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/urg.xxiv.180.2017.pdf

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica, które określa Zarządzenie Nr RO.0050.11.2023 Wójta Gminy Siennica z dnia 16.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
  treść do pobrania: https://www.bip.ugsiennica.pl/plik,602,zarzadzenie-nr-ro-0050-11-2023-wojta-gminy-siennica-z-dnia-16-stycznia-2023-roku-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-uzupelniajacym-na-rok-szkolny-2023-2024.pdf    

Wstecz