2023

„Bezpieczny pieszy” - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 802

Nie zwlekaj, zbieranie podpisów trwa tylko do 13 stycznia 2023 roku.

❗Podpisz listę poparcia!

Wypełnij formularz poniżej i pomóż zebrać wymaganą liczbę 50 podpisów poparcia dla projektu zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

Listę poparcia mogą podpisać tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego.

UWAGA! Podpisy osób popierających projekt mogą być losowo weryfikowane przez pracowników Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poprzez kontakt pod podany numer telefonu lub adres e-mail.

Opis projektu

Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Projekt obejmuje doświetlenie 9 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 802 w miejscowościach Żaków, Siennica, Pogorzel, Nowa Pogorzel. Przy każdym przejściu ustawione zostaną 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Zwiększenie widoczności pieszych znacząco wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://bom.mazovia.pl/lista-poparcia/WHKZ,WKS47RV

Wstecz